LED崁燈

LED崁燈


已內建變壓器,不需再外接變壓器


LED崁燈-白色外殼 

編號 : 72032551 黃光 / 72032552 白光  規格 : 5W 外徑80mm 崁入孔:直徑54mm


LED崁燈-鋁色外殼 

編號 : 72031531 黃光   規格 : 3W  外徑70mm 崁入孔:直徑54mm


LED崁燈-鋁色外殼 

編號 : 720315513 黃光 / 72031552 白光  規格 : 5W  外徑80mm 崁入孔:直徑54mm